0119, აკაკი წერეთლის გამზირი 116, თბილისი
+995 597 91 33 88
  • ყველი გაუდა

  • ყველი ედამი

  • ყველი მაზდამი

  • ყველი გაუდა 250გრ

  • ყველი ედამი 250გრ

  • ყველი მლეკდამერი 250გრ