0119, აკაკი წერეთლის გამზირი 116, თბილისი
+995 597 91 33 88
  • ყველი ემენტალი 3 კგ