0119, აკაკი წერეთლის გამზირი 116, თბილისი
+995 597 91 33 88
 • ნორვენი
 • ალპრო
 • პოლმლეკი
 • ინდუსტრია გორგონძოლა (იგორ)
 • ჰაუსბრანდტი
 • დე ჩეკო
 • აისისი პასლეკი
 • სეილორ სოლთი
 • ლიმიტო
 • გულონი
 • არბორეა
 • პარმარეჯიო
 • ფრატელი ბერეტა
 • ზაინო
 • ლეროი
 • მლეკპოლი